Hệ thống chiếu sáng

Tính toán thiết kế chiếu sáng tối ưu Lắp đặt thiết bị chiếu sáng tòa nhà và công nghiệp Liên hệ tư vấn kỹ thuật: Mr. Tới Tel: (+84) 0388 011 899 Email: support@e1group.vn

Kiểm toán năng lượng

Thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá mức tiêu thụ năng lượng của đơn vị Thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng Hỗ trợ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng Liên hệ tư vấn khách hàng Tel: (+84) 0388 011 899 Email: support@e1group.net

Hệ thống cung cấp nước

Tính toán hệ thông cấp nước sạch cho mạng tòa nhà và công nghiệp Thiết kế hệ thống Lắp đặt bơm và đường ống cấp nước Liên hệ tư vấn kỹ thuật: Mr. Tới Tel: (+84) 0388 011 899 Email: support@e1group.vn

Hệ thống điều hòa và thông gió

Tính toán thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, Chiller Lắp đặt hệ thống thông gió văn phòng và nhà máy Lắp đặt phòng sạch Lắp đặt kho lạnh Liên hệ tư vấn kỹ thuật: Mr. Tới Tel: (+84) 0388 011 899 Email: support@e1group.vn