Thiết bị năng lượng

Thiết bị năng lượng hiệu quả là các thiết bị được thiết kế để sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Những thiết bị này thường được sử dụng để giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ, giảm chi phí và giảm tác động đến môi trường.
Đèn chiếu sáng
Điều hòa không khí
Quạt gió